Vejledning og funktion på Aqua Alarm

Vejledning og funktion på Aqua Alarm

1. De to øverste dioder

Blinker blåt og fortæller at der er et vandforbrug.

2. Den nederste diode

Den nederste diode, lyser grønt, når kugeventilen er aktiveret. Den nederste diode, blinker rødt, hvis kugleventilen har lukket for vandet.

3. Lydgiver

4. Rød trekant knap – vigtig

Den røde trekant hvor der er et symbol med ON/Off, betyder ikke tænd og sluk for Vandalarmen men…..
hvis kugleventilen har lukket for vandet og den nederste diode blinker rødt, kan du åbne for vadnet igen, ved at trykke på den røde trekant og det røde blink slukker.

OBS! Vær opmærksom på at der er en grund til at Vandalarmen har lukket for vandet.

Ved pludselig lækage/vandspild vil kuglenventilen virke som en elektrisk drevet stophane, ved at trykke på den røde trekant. Herved spares unødig tid på at lede efter stophanen.

5. Drejeknap til tid

Tiden er indstillet fra fabrikken, til ALTID at lukke automatisk for vandet efter Max. 30 minutters forbrug (+,- 1 minut). Det kræver dog at strålehjulet bevæger sig 1 gang per 1½ minut. Ønskes maximumstiden på 30 minutter reduceret, drejes stilleskruen til venstre mod uret.

6. Drejeknap til lyd

Den drejes til højre med uret, hvis man ønsker lydsignal “bip, bip” sammen med de blå blink.

OBS! Når du ikke bruger vand, vil alle dioder/lys være slukket. Når du bruger vand vil de to øverste dioder blinke blåt.

Driftssikkerhed – Forbrugerens ansvar

Hvordan kontrollerer du at systemet fungerer.

· Tænd for vandet, så aftastningshjulet i måleren bevæger sig og der er grønt blink i dioden på toppen af
laseren/aftasteren på vandmåleren/bi-måleren.

· Så skal de blå dioder blinke på dråben.

· Vi anbefaler, at dråben med dioderne der blinker, opsættes et sted hvor man kan se/høre den.

· Når vandet løber og de to blå dioder blinker, kan du også trykke på den røde trekant, så lukker kugleventilen for vandet og når den har gjort det, så blinker den nederste diode rødt.

· Tryk på den røde trekant igen og kugleventilen åbner for vandet og den røde diode slukker .

Hvis du skal bruge vand i mere end en ½ time, så kan man slukke for strømmen til alarmen. – men husk at tænd for strømmen igen, ellers virker systemet ikke.

Filtrer

Vores samarbejdspartnere

Vil du høre nærmere?

Send os en besked via kontaktformularen hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre nærmere

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.